Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Kural Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Kural Nedir ?
1 . Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam:
Örnek: "Dil bilgisi kuralları."- .
2 . Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke:
Örnek: "O yirmi beş yaşına kadar umumi kurallara, yargılara sığmayan bir hayat yaşamıştır."- H. E. Adıvar.
Birleşik Sözler
kural dışı kurala aykırı üç birlik kuralı görgü kuralları

Kuralların Önemi Nedir ?
Kuralların araştırılması için ilk sav, belli amaçları ve güçleri olan sosyal temsilciler toplumu için sonuç veya sonuçlar dengesinin izole edilmesinde rol alan kuralların kabul edilmesine dayanmaktadır. Toplumdaki aynı kişiler arasındaki etkileşimin mevcut kurallara dayanarak her hangi bir sosyal sonuç doğurabileceğine dikkat çekmeye çalışmıştık. Ancak, yalnız bazı kurumsal düzenlemeler çerçevesinde denge olarak meydana getirilebileceğinden bu sosyal sonuçlar mümkün olmaktadır. Bu sebeple de, tüm akla gelebilir sosyal sonuçlar dizisini araştırmak ve bazı bağımsız ve dış normatif özelliklere en uygun olanını seçmek yanıltıcı olmaktadır. Kurumsal düzenlemeler ürün ve istekler dizisini sınırlandıran temel fiziksel sınırlamalardan (“doğuştan gelen yetenekler”) daha önemli bir şekilde mümkün sonuçlar dizisini sınırlamaktadır.

Burada gerçeğin karikatürünü yapmakla suçlanmamak için, dağıtımsal adalet üzerine standart tartışmaları ya da sonraki bölümlerde ince detayları ile inceleyeceğimiz kamu politikası çevrelerindeki “eşitlik” konusunu hatırlatalım.Standart prosedür üretim kapasitesinin ilk donatımı ile ve dağıtım sürecindeki kaçınılmaz kayıpla tutarlı olan toplam çıktının tüm dağıtımlarını araştırmak içindir. Bu esaslarda, kavramsal olarak mümkün olan “dağıtımlar” tecrit edilmektedir, bunlar arasından “en iyisini” seçmek için bazı sosyal refah fonksiyonları veya ahlaki aygıtın diğer kısmı dönmektedir. Ancak, “en iyi” sonuçların politik süreçler sonucu ortaya çıktığını nasıl garanti ederiz sorusu, doğal anayasal soru olmaktadır. Muhakkak, bu soru politik kuralların alternatiflerini belirlemek ve ortaya çıkan dağılımları araştırmak için mantıklı olmaktadır. Eğer daha önce sağlandığı gibi “en iyiye” benzemek için hiçbir şey yapılmasaydı o zaman açık bir şekilde “en iyi”nin mümkün olmayacağı sonucuna varırdık.

Anayasalcı biri kuralların araştırılmasında ısrarcı olmaktadır, çünkü o analizler çerçevesinde tüm ilişkili sınırlamaları ele almaya çaba göstermektedir. Kurumsal sınırlamalardan vazgeçmek, ekonomik birimlerin üretim kapasitelerindeki sınırları yok saymaktan veya esas kıt sayıdaki sınırlamaları ihmal etmekten analitik olarak daha ayıplanacak bir durum değil.

Kuralların araştırılması için ikinci argüman olarak onların normatif doğaya sahip olması gösterilmektedir ve bunun farklı boyutları vardır. Her bir oyuncunun şansının oldukça belirsiz olduğu, her oyuncunun pozisyonunun belirlenmiş olduğu kurallar dahilinde tercih bağlamında uzakta kalan bazı özellikleri kapsayan çok uzun dizi oyunlarda kurallar çok etkin olacağından, biz ilerideki bölümlerde normatiflik savının boyutlarından birini detaylarıyla inceleyeceğiz ve kurallar arasındaki tercihi göreceğiz.

Normatiflik savının sonuçlardan daha ziyade kurallara önem vermek gibi bir diğer boyutu da vardır. Buna göre, bir kişi sonuçların nasıl meydana çıktığı hakkında bir bilgiye sahip olmadığı sürece sonuçları normatif olarak doğru bir şekilde değerlendiremez. Böyle bir iddia, zor veya imkansız değerlendirme olmadan sonuç hakkında bilgi sağlayan süreç hakkında enformasyona dayanarak veya normatif ilgiyi esas alan sürece dayanarak ileri sürülebilir.

Basit bir örnek düşünelim. Farz edelim ki, A’nın beş elması ve altı portakalı ve B’nin on elması ve dokuz portakalı var. Bu sonucun değerlendirmesi kısmen bizim bu sonucun nasıl meydana çıktığı hakkında elde ettiğimiz bilgiye dayanmaktadır. Farz edelim ki, önceden B’nin malı olan altı portakalı A’nın basitçe alması neticesinde böyle bir sonuç ortaya çıkmıştır. B’nin daha önce sahip olduğu meyveleri yasal yolla edindiğini farz edersek, ortaya çıkan sonuç normatif olarak itici kabul edilebilir, çünkü bu sonuç A’nın hırsızlığı neticesinde gerçekleşmiştir.

Aynı şekilde, bazı mücadelelerin sonucu, -mesela koşu yarışı gibi-, her hangi bir normatif öneme sahip olmayabilir: Adil ve doğru kurallarla elde edilen her hangi bir sonuç makul görülebilir. Alternatif olarak, sonuçlar normatiftir ve bu yüzden sonuçları meydana getiren süreçler olabilir.

Yanlışlıkla bir suçla suçlanabilen suçsuz birisi, yargıçlar kurulunun hata yapmasına rağmen duruşmanın adaletli geçeceğini bilerek rahatlayabilir. Bunun gibi, suçlu olduğu ortada olan birisi tamamen kurallara uygun bir duruşmada sonucu önceden de belli olduğu gibi, hak ettiğini bulabilir. Her iki olayda da, normatif amaçlarla ilgililik açısından süreç de sonuçlar kadar iyidir.

Kurallar, bazı kurallara göre süreçlerin bağımsız değerler olması nedeniyle değil de, daha çok bazı kuralların sonuçların normatif statüsü hakkında sağlayacağı bilgiye bağlılık yüzünden, başka bir olayda normatif olarak uygun olabilir. Bu özellikle bir sonucun niteliklerinin kendi verimliliğini ve hızlı çalışmasını tehlikeye düşürmesi durumunda geçerlidir. Özellikle, elmaların ve portakalların A ve B arasındaki dağıtımı iki taraf arasındaki serbest değişim sonucu ortaya çıkarsa ve bu elmalar ve portakallar geleneksel “özel” malların özelliklerini sergilerse dağıtımın sonucunun verimli olduğunu veya en azından değiş tokuşun Pareto sınamasından geçeceğini düşünebiliriz. Sonuca nasıl ulaşıldığı hakkında bilgi eksikliği söz konusu olduğunda verimliliği tahmin etmek için hiçbir ipucu olmamaktadır. Ve, gerçekten de, analiz yapan kişi ilgili bireylerin düşüncelerini okuma gücüne sahip olmadıkça ve her bireyin fayda fonksiyonunu sezmediği sürece verimliliği tahmin etmek kolay bir şekilde mümkün olmamaktadır. Gerçek budur ki, sonucun normatif durumu hakkında bilgi sağlayan katı kurallarca nitelendirilen süreç sonucu ortaya çıkarmaktadır. Burada, normatiflik sürece değil sonuca bağlıdır, ancak süreç yine de sonucun özellik testini (tahlilini) sağlamaktadır.

Kural Resimleri

Kural Sunumları

Kural Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Kural Ek Bilgileri

  • 0
    2 yıl önce

    Kural Nedir?
    Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin